Home

Welkomstwoord
Welkom op de site van de Europese Stichting voor Angst en Depressiebestrijding.
Sinds 1993 heeft onze Stichting al vele duizenden patiënten, behandelaars, instellingen en andere belanghebbenden informatie verstrekt en advies gegeven. Alles, dat met begeleiding en behandeling  van Angststoornissen, Fobieën, Obsessieve Compulsieve Stoornissen, Depressies, Paniekstoornissen en het Hyperventilatiesyndroom te maken heeft ligt op ons terrein.De Stichting wordt gedragen door ervaringsdeskundigen, die de problematiek uit eigen ervaring kennen.  Ze hebben dus veel affiniteit met alles, dat de patiënt moet doormaken. De medewerkers  hebben vele jaren ervaring op het gebied van succesvolle begeleiding en informatieverschaffing.

We bieden up-to-date informatie over de innovaties op behandel- en begeleidingsgebied en
geven ook telefonische en Skypebegeleiding. Mobiele communicatie is niet meer weg te denken bij de begeleiding. Onze Stichting probeert een zo breed mogelijk scala aan begeleiding en behandeling te bieden, waarbij kwaliteit voorop staat. We zijn er van overtuigd zorg op maat te kunnen geven om de problemen te overwinnen. Daarvoor hebben wij de gespecialiseerde kennis in huis. Omdat de problemen niet aan dag en tijd gebonden zijn heeft de Stichting een 24-uurs bereikbaarheid in geval van urgentie.

Erkenning en herkenning is een belangrijk aandachtspunt, zowel voor de patiënt als voor zijn omgeving. Omdat mantelzorgers vaak zwaar belast worden besteedt de Stichting ook aan hen veel zorg. De Stichting informeert mantelzorgers, ondersteunt hen met adviezen en dient als klankbord.

We hebben als doel, om de patiënt zo snel mogelijk weer te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven, dus zorgt de Stichting voor begeleiding op maat. Uiteraard in nauw overleg met de arts, de arbodiensten en de patiënt zelf. Ook het opbouwen van een sociaal vangnet en zo mogelijk re-integratie naar een arbeidsplaats worden begeleid.

Voor al uw vragen zijn wij bereikbaar op vele manieren en als het nodig is 24 uur per dag.

Ik spreek de wens uit, dat veel patiënten, die nu nog lijden aan verschillende vormen van angst, depressies en dergelijke ziektebeelden via de vernieuwde website de weg zullen vinden naar de Stichting. Samen kunnen we de problemen overwinnen!

 

Leendert van der Meer
Voorzitter: Europese Stichting voor Angst en Depressiebestrijding (ESAD).

Aangesloten bij de NPCF.